Plandata.dk SOAP-snitflader.

Endpoints.

Endpoint til servicen Pdk2plusWs
Understøtter både plandk2 og plandk3-temaer.

Endpoint til servicen Pdk2Ws
Understøtter både plandk2 og plandk3-temaer. Understøtter kun en simpel datamodel, for at kunne være bagudkompatibel.


XSD-skemaer

Liste over XSD-skemaer til Plandata.dk
Skemaerne kan downloades som zip-fil herfra: pdk3_schemas.zip

Javadoc til SOAP-snitfladen for de to services:
Pdk2plusWs
Pdk2Ws


Changelog.

Changelog oversigt over opdateringer/ændringer foretaget i SOAP'en